Algemeen

9 februari ALV en TTW nieuwjaarsborrel

Vrijdag 9 februari wordt de Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsreceptie gehouden vanaf 19u45 bij Argus. De vergadering start om 20.00 uur. 

Graag vernemen we jullie inbreng, vooraf – om op de agenda te zetten – of tijdens – om mee vorm te geven aan de vereniging TTW. Bereid je vast even voor, het is de notulen lezen enlaat evt. weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en OP ZIJN MINST of je wel of niet erbij kunt zijn via de VOORBEREIDEN EN AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW 

Vanaf dit verenigingsjaar zijn we officieel nog maar aan 1 bond, de NTB, verbonden. En kunnen de nieuwe statuten ook in gang treden, zoals in de ALV van 2016 al is besloten. Vragen zijn van harte welkom, lees de nieuwe statuten gerust door.

Belangrijkste is dat je komt en als dat niet lukt, dat je je laat vertegenwoordigen (1 lid mag 2 andere vertegenwoordigen), want statuten verander je in stemming in aanwezigheid van 2/3 van de leden. En wees a.u.b. op tijd, dan gaan we lekker snel door de ALV punten, des te eerder kunnen we beginnen en genieten van de TTW borrel. Er is plek genoeg bij Argus!

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 9 februari 2018

1.Opening vergadering
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 3 februari 2017
5.Jaarverslag bestuur 2017
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
d) Huldiging kampioenen
6.Jaarrekening 2017
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7.Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8.Vaststelling contributies 2018
9.Vaststelling begroting 2018
10.Vaststelling kascommissie 2018
11.Evenementen 2018
12.Rondvraag
13.Communicatie
14.Sluiting

We zien je graag op vrijdag 9 februari!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *