Algemeen

ALV gaat digitaal op 29 mei 2020

Vrijdag 29 mei zal de Algemene Leden Vergadering van de TTW worden gehouden op digitale wijze. Vanaf 19u45 kun je digitaal binnenwandelen (uitnodiging per e-mail volgt). De vergadering start om 20.00 uur.

Uiteraard zal de invloed van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen door de agenda van 29 mei heenlopen. Al is het maar dat we ervoor kiezen om de ALV nu digitaal te doen. Het jaar 2019 willen we graag afsluiten en over het jaar 2020 willen we graag met onze leden in gesprek.

Lees vooraf de notulen even door en laat gerust weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en laat in ieder geval OPNIEUW, NIEUWE DATUM even weten of je wel of niet erbij kunt zijn (m.u.v. onze jeugdleden) via de VOORBEREIDEN EN AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW waar je de notulen vindt en een makkelijk formulier om te laten weten of je erbij bent. Doe dat uiterlijk 24 mei, zodat we het geschikte platform voor de grootte van de aangemelde groep kunnen kiezen en je digitaal kunnen uitnodigen.

Het is natuurlijk ook een mooi moment om elkaar als leden te ontmoeten in een andere setting dan op de training, ook al is het digitaal. Voor leden die wat verder weg wonen in ieder geval een makkelijkere mogelijkheid om erbij te zijn. Zorg a.u.b. om er op tijd te zijn, des te eerder kunnen we beginnen.

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 29 mei 2020

1.Opening vergadering
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 1 maart 2019
5.Jaarverslag bestuur 2019
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoƶrdinatie
c) Activiteiten en evenementen
d) Huldiging kampioenen
6.Jaarrekening 2019
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7.Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8.Vaststelling contributies 2020
9.Vaststelling begroting 2020
10.Vaststelling kascommissie 2020
11.Evenementen 2020
12.Communicatie
13.Rondvraag
14.Sluiting

We zien je graag op vrijdag 29 mei 2020

Het bestuur van de TTW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *