Algemeen

ALV gepland op 1 maart 2019

Vrijdag 1 maart zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden, een paar weken later dan gebruikelijk. De borrel erna is dan ook vast in het teken van de aanstaande lente. Rond 19u45 verwachten we je bij Argus. De vergadering start om 20.00 uur. 

Lees vooraf de notulen even door en laat gerust weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en laat in ieder geval even weten of je wel of niet erbij kunt zijn via de VOORBEREIDEN EN AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW waar je de notulen vindt en een makkelijk formulier om te laten weten of je erbij bent.

Het is natuurlijk ook een mooi moment om elkaar als leden te ontmoeten in een andere setting dan op de training. Zorg a.u.b. om er op tijd te zijn, des te eerder kunnen we beginnen en genieten van de TTW borrel.

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 1 maart 2019

1.Opening vergadering
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 9 februari 2018
5.Jaarverslag bestuur 2018
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
d) Huldiging kampioenen
6.Jaarrekening 2018
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7.Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8.Vaststelling contributies 2019
9.Vaststelling begroting 2019
10.Vaststelling kascommissie 2019
11.Evenementen 2019
12.Rondvraag
13.Communicatie
14.Sluiting

We zien je graag op vrijdag 1 maart 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *