Algemeen

ALV ook dit jaar digitaal op 17 mei 2021

Maandag 17 mei zal de Algemene Leden Vergadering van de TTW worden gehouden op digitale wijze. Vanaf 18u45 kun je digitaal binnenwandelen (uitnodiging per e-mail volgt). De vergadering start om 19.00 uur.

Uiteraard zal de invloed van het stappenplan en de bijbehorende uitbreidingen door de agenda van 17 mei heenlopen. Dit keer op maandag en daarom een uur vroeger, zodat na de agenda de zwemmers – als het mag – kunnen trainen.

Lees vooraf de notulen even door en laat gerust weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en laat in ieder geval OPNIEUW, NIEUWE DATUM even weten of je wel of niet erbij kunt zijn (m.u.v. onze jeugdleden) via de VOORBEREIDEN EN AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW waar je de notulen vindt en een makkelijk formulier om te laten weten of je erbij bent. Doe dat uiterlijk 10 mei, zodat we weten wie er komt en wellicht nog wat kunnen voorbereiden over ingezonden stukken.

Het is natuurlijk ook een mooi moment om elkaar als leden te ontmoeten, ook al is het digitaal. Voor leden die wat verder weg wonen in ieder geval een makkelijkere mogelijkheid om erbij te zijn. Zorg a.u.b. om er op tijd te zijn, des te eerder kunnen we beginnen.

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering maandag 17 mei 2021

1. Opening vergadering
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 29 mei 2020
5. Jaarverslag bestuur 2020
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
6. Jaarrekening 2020
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7. Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8. Vaststelling contributies 2021
9. Vaststelling begroting 2021
10. Vaststelling kascommissie 2021
11. Evenementen 2021
12. Communicatie
13. Rondvraag
14. Sluiting

We zien je graag op maandag 17 mei 2021

Het bestuur van de TTW

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.