ALV wordt gehouden op 22 maart 2024

Vrijdag 22 maart zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden inclusief TTW borrel. Rond 19u45 verwachten we je bij Argus (Papelaan 126, Weesp). De vergadering start om 20.00 uur.

Lees vooraf de notulen even door en laat gerust weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en laat in ieder geval even weten of je wel of niet erbij kunt zijn via de AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW waar je een makkelijk formulier vindt om binnen 1 minuut te laten weten of je erbij bent.

Het is natuurlijk ook een mooi moment om elkaar als leden te ontmoeten in een andere setting dan op de training. Zorg a.u.b. om er op tijd te zijn, des te eerder kunnen we beginnen en genieten van de TTW borrel.

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 22 maart 2024

1.Opening vergadering
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 2023
5.Jaarverslag bestuur 2023
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
6.Jaarrekening 2023
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7.Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8.Vaststelling contributies 2024
9.Vaststelling begroting 2024
10.Vaststelling kascommissie 2024
11.Evenementen 2024
12.Communicatie
13.Rondvraag
14.Sluiting

We zien je graag op vrijdag 22 maart 2024.

Het bestuur van de TTW

Plaats een reactie