ALV wordt gehouden op 24 maart 2023

Vrijdag 24 maart zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden inclusief TTW borrel. Rond 19u45 verwachten we je bij Argus (Papelaan 126, Weesp). De vergadering start om 20.00 uur.

Lees vooraf de notulen even door en laat gerust weten wat voor punten of vragen je hebt voor de vergadering, wat je wilt bijdragen aan de vereniging en laat in ieder geval even weten of je wel of niet erbij kunt zijn (m.u.v. onze jeugdleden) via de VOORBEREIDEN EN AAN/AFMELDEN PAGINA ALV TTW waar je de notulen vindt en een makkelijk formulier om te laten weten of je erbij bent.

Het is natuurlijk ook een mooi moment om elkaar als leden te ontmoeten in een andere setting dan op de training. Zorg a.u.b. om er op tijd te zijn, des te eerder kunnen we beginnen en genieten van de TTW borrel.

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering vrijdag 24 maart 2023

1. Opening vergadering
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 2022
5. Jaarverslag bestuur 2022
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
6. Jaarrekening 2022
a) Vaststelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommissie
7. Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8. Vaststelling contributies 2023
9. Vaststelling begroting 2023
10. Vaststelling kascommissie 2023
11. Evenementen 2023
12. Communicatie
13. Rondvraag
14. Sluiting

We zien je graag op vrijdag 24 maart 2023.

Het bestuur van de TTW

1 gedachte over “ALV wordt gehouden op 24 maart 2023”

Plaats een reactie