Blijf ook in 2024 lid van de TTW!

TTW is blij met al haar leden en wil natuurlijk graag dat iedereen ook in 2024 lid blijft.

Reageer meteen (1 november is peildatum) als je daar zelf om motiverende reden anders over denkt of als je een wijziging van het lidmaatschap en/of bijbehorende licenties overweegt. Onderstaand de opzegtermijn en bijbehorende regeling, die bij de TTW per kalenderjaar wordt gehanteerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzeggingen van lidmaatschap of licentie dienen schriftelijk te geschieden bij de TTW Ledenadministratie en bij voorkeur per e-mail aan ledenadmin@ttweesp.nl.

Hierbij gelden de volgende regelingen:
* Het lidmaatschap kan slechts per 1 januari worden opgezegd
* Bij opzegging voor 1 november worden geen extra kosten in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 november worden de NTB licentiekosten voor het nieuwe jaar in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 december wordt de NTB licentiekosten + 6 euro in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 januari worden NTB licentiekosten + contributie van het (lopende) jaar in rekening gebracht

En het mooie van lid blijven is: dan hoef je helemaal niks te doen, behalve lekker trainen bij de TTW.

Plaats een reactie