Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzeggingen van lidmaatschap of licentie dienen schriftelijk te geschieden bij de TTW Ledenadministratie of per e-mail aan info@ttweesp.nl.

Hierbij gelden de volgende regelingen:
* Het lidmaatschap kan slechts per 1 januari worden opgezegd
* Bij opzegging voor 1 november worden geen extra kosten in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 november worden de licentiekosten voor het nieuwe jaar in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 december wordt de licentiekosten + 5,50 euro in rekening gebracht
* Bij opzegging na 1 januari worden licentiekosten + contributie van het (lopende) jaar in rekening gebracht
Neem voor wijziging van een lidmaatschap contact op met de ledenadministratie.