Kleine correcties op bestaande maatregelen

Zoals te horen in de persconferentie van 8 maart zijn er wat extra mogelijkheden vanaf dinsdag 16 maart a.s. Of dit iets betekent voor hardlopers, moeten we nog even afwachten.

Voorlopig houden we ons aan het Protocol Verantwoorde Atletieksport:

  • Er mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
  • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
  • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
  • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

De verwachting is dat dit mogelijk in groepen van vier personen zal mogen. Vooralsnog voorbehouden op een buitenlocatie van een sportvereniging of een plek die de gemeente aanwijst. En natuurlijk hebben we goede hoop op verruimingen vanaf 31 maart.

Plaats een reactie