Voorbereiding ALV 2019

Lees nog even de Notulen Algemene Leden Vergadering TTW 9 februari 2018 door van vorig jaar, dan kunnen we daar snel over besluiten op de a.s. ALV.  En/of gebruik het om te laten weten wat jij graag op de ALV besproken ziet. Laat in ieder geval van je horen of je er WEL of NIET bij kunt en zult zijn op 1 maart a.s.