Reserveren trainingen

Vanaf week 21 zijn de hardlloop- en fietstrainingen hervat.
Vooraf reserveren verplicht!

Hardlooptraining

Lees voor het reserveren ook het Protocol TTW Trainingen v2.0

Met ingang van week 37 wordt er gestopt met fietstrainingen.

Vanaf week 35 worden de TTW zwemtrainingen hervat.
Anders dan hardlopen en fietsen, is dit een binnenactiviteit. Op de zwemtraining wordt een presentielijst bijgehouden. Je hoeft dus niet te reserveren.

Als je meetraint, wordt je geacht het Protocol TTW Zwemtrainingen v1.0 t te hebben gelezen en te respecteren.