NTB past m.i.v. 2008 regelgeving voor stayerafstand aan

Gepubliceerd:17 oktober

De Triatlonraad van de Nederlandse Triathlon Bond is dinsdag 16 oktober unaniem akkoord gegaan met het voorstel om met ingang van 2008 de definitie van de stayerzone aan te passen naar ‘een rechthoek van 12 bij 3 meter’. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van veel atleten, organisaties en wedstrijdofficials om terug te keren naar de ?oude regelgeving? op dit gebied. De in 2007 op basis van de internationale regelgeving aangepaste stayerafstand wordt hiermee in 2008 weer min of meer terug gebracht naar de tot en met 2006 geldende afstand van 10 meter.

Tot 2007 stond in het Nederlandse wedstrijdreglement dat de afmetingen van de stayerzone een rechthoek van 10 meter lang en 2 meter breed bedroeg. Het centrum van de 2 meter werd daarbij gemeten van de achterkant van het achterwiel. In 2007 werd dit aangepast naar een rechthoek van 7 meter lang bij 3 meter breed. Het midden van de voorste lijn van 3 meter werd daarbij gemeten vanaf het voorste punt van het voorwiel.

De nieuwe stayerzone bleek echter zodanig verkleind (effectief slechts 5 meter tussen het achterwiel van de voorste atleet en het voorwiel van de achterste atleet) dat atleten een ongewenst voordeel van elkaar genoten en officials dit voordeel onvoldoende konden beoordelen. Ook bleek de ITU tijdens internationale evenementen reeds toestemming tot uitzondering op deze regel te verlenen. Tijdens het WK in Lorient (Fra) werd de stayerzone bijvoorbeeld aangepast naar 10 bij 3 meter en in een aantal ons omringende landen bleek de wijziging in de internationale regelgeving geheel niet te zijn doorgevoerd.

Voor nationale wedstrijden (die vallen onder de NTB-regelgeving) wordt m.i.v. 1 januari 2008 in artikel E.2.3.a. van het wedstrijdreglement de ‘7’ te vervangen door ’12’. Vanwege het feit dat het meetpunt in het oude reglement een andere is dan in het nieuwe reglement kan hierdoor de verdere tekst van het artikel hetzelfde blijven. Effectief zal de afstand tussen de voorste atleet en de daarachter rijdende atleet hiermee minimaal ca. 10,5 meter bedragen.

Voor internationale evenementen die in Nederland worden gehouden zal de ITU gevraagd worden dispensatie te verlenen op het betreffende artikel, zodat bij deze wedstrijden ook bovenstaande definitie gehanteerd kan worden. Aan de ITU zal tevens verzocht worden om op het eerstvolgende congres deze regelwijziging te agenderen, zodat deze ook voor de internationale reglementen kan gaan gelden.

Bron:
http://www.nedtriathlonbond.org/Startpagina/Nieuwsarchief/tabid/59/Default.aspx

Plaats een reactie